22.5 C
Athens
Παρασκευή, 12 Απριλίου, 2024

Διαφημιστείτε εδώ

Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα στην πρωτοπορία του ευρωπαϊκού μέλλοντος.

Άρθρο του ΜΑΝΦΡΕΝΤ ΒΕΜΠΕΡ
Προέδρου της Κ.Ο. του ΕΛΚ

Πρέπει να συνεργαστούμε στενά στην σημερινή Ευρώπη για να διαφυλάξουμε τις
πιθανότητές μας στον κόσμο του αύριο. Η συνεργασία αυτή είναι η εξασφάλιση
επιβίωσής μας σε έναν όλο και πιο παγκοσμιοποιημένο κόσμο. Στις δύσκολες εποχές,
θέλω να διασφαλίσω ότι η Κοινοβουλευτική Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος
θα παραμείνει η κινητήρια δύναμη για την υπεράσπιση του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής
μας.
Οι Ευρωπαίοι μπορούν να αισθάνονται μεγάλη υπερηφάνεια για τα επιτεύγματά τους.
Διανύσαμε τη μακρότερη περίοδο ειρήνης, δημιουργήσαμε και εδραιώσαμε
δημοκρατίες εκεί όπου κάποτε ήταν εγκατεστημένα κομμουνιστικά και φασιστικά
καθεστώτα, βελτιώσαμε τα συστήματα κοινωνικής μας πρόνοιας, αντιμετωπίσαμε
οικονομικές προκλήσεις δημιουργώντας εκατομμύρια θέσεις εργασίας και θέσαμε ψηλά
τον πήχη όσον αφορά τα παγκόσμια περιβαλλοντικά πρότυπα. Όπως και στο παρελθόν,
η Ομάδα του ΕΛΚ θα εξακολουθήσει να βρίσκεται στην πρωτοπορία του ευρωπαϊκού
μέλλοντος. Πιστεύουμε σε μια ισχυρή και ενωμένη Ευρώπη και θέλουμε να την κάνουμε
ακόμη καλύτερη για τις μελλοντικές γενιές.


Θα εργαστούμε προς όφελος όλων των Ευρωπαίων για να οικοδομήσουμε μία πιο
φιλόδοξη και με αυτοπεποίθηση Ευρώπη, όπου όλοι θα έχουν ίσες ευκαιρίες να
πετύχουν, και θα προασπίζει μία ενωμένη Ευρώπη που σέβεται την επικουρικότητα,
χωρίς αντιφάσεις μεταξύ ευρωπαϊκών, εθνικών και τοπικών ταυτοτήτων.
Μία Ευρώπη που θα τοποθετήσει τους ανθρώπους στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού
σχεδίου, ενισχύοντας την ευρωπαϊκή δημοκρατία και την υπευθυνότητα των θεσμών
της, υπερασπίζοντας τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής, υποστηρίζοντας μια ενωμένη Ευρώπη
που βασίζεται στις αξίες της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της
αλληλεγγύης, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου.
Μια ενωμένη Ευρώπη στην οποία κάθε άτομο μπορεί να αξιοποιήσει πλήρως τις
δυνατότητές του. Μια πιο δίκαιη, πιο ανταγωνιστική και δημοκρατική Ευρώπη όπου οι
άνθρωποι ταξιδεύουν, εργάζονται, κάνουν επιχειρήσεις, επενδύουν, μαθαίνουν ο ένας
από τον άλλο, αγοράζουν, πωλούν, συνεργάζονται και συνεργάζονται. Μία Ευρώπη με
αυτοπεποίθηση που αναγνωρίζει τη μοναδική της ιστορία και κληρονομιά και
υπερασπίζεται τον τρόπο ζωής της. Μια ισχυρή Ευρώπη που είναι έτοιμη να ευημερίσει
παγκοσμίως σε παγκόσμιο επίπεδο.
Εκτιμούμε την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την ελευθερία και την ευθύνη, την ισότητα και
τη δικαιοσύνη, την αλληλεγγύη και την επικουρικότητα. Δεσμευόμαστε να
υπερασπιζόμαστε την ελευθερία της θρησκείας σε όλο τον κόσμο.

Προασπίζουμε την αντιπροσωπευτική δημοκρατία, τον διαχωρισμό των εξουσιών, τα
ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου, και εναντιωνόμαστε σε κάθε μορφή
ολοκληρωτισμού, από οποιοδήποτε ιδεολογικό υπόβαθρο.
Υποστηρίζουμε μια δίκαιη κοινωνία που παρέχει ίσες ευκαιρίες και προστατεύει τα
νόμιμα συμφέροντα των μελλοντικών γενεών. Υποστηρίζουμε μια κοινωνική οικονομία
της αγοράς βασισμένη στην ελευθερία, την ευθύνη και τη δικαιοσύνη, που προάγει τις
ιδιωτικές επιχειρήσεις, ασπάζεται την οικονομική ευημερία και δεν αδικεί κανέναν
Πιστεύουμε στην υπεύθυνη διαχείριση των φυσικών πόρων, η οποία προβλέπει για τις
απαιτούμενες ανάγκες και βελτιώνει τις συνθήκες διαβίωσης όλων, και εξασφαλίζει
βιώσιμη ανάπτυξη προστατεύοντας τον πλανήτη μας για τις μελλοντικές γενιές.
Ενθαρρύνουμε τη νέα τεχνολογία, την έρευνα και την καινοτομία με στόχο τη βελτίωση
της ποιότητας ζωής μας.

Διαφημιστείτε εδώ
Latest news
BUSINESS
LIFE STYLE