18.5 C
Athens
Τρίτη, 23 Απριλίου, 2024

Διαφημιστείτε εδώ

Scope Rating: Σε καλό δρόμο η ελληνική οικονομία. Ανάπτυξη 2,2% φέτος και 2,3% το 2025. Αμετάβλητη η αξιολόγηση στο BBB-

Ανάπτυξη 2,2% φέτος και 2,3% το 2025 βλέπει για την Ελλάδα η Scope Rating που διατηρεί αμετάβλητη την αξιολόγησή της για τη χώρα μας

Η αξιολόγηση της Scope Ratings, που ήταν η πρώτη που έδωσε στην Ελλάδα την επενδυτική βαθμίδα, παραμένει στο επίπεδο του ΒΒΒ– με σταθερό outlook.

Στις 4 Αυγούστου του 2023 η Scope Ratings είχε αναβαθμίσει το ελληνικό αξιόχρεο σε ΒΒΒ-, και αλλάζοντας το outlook σε σταθερό από θετικό.

Η αξιολόγηση της Ελλάδας με BBB- υποστηρίζεται από διάφορα πλεονεκτήματα, όπως η ενισχυμένη ευρωπαϊκή θεσμική στήριξη μετά την κρίση του κορονοϊού, με τη μορφή έκτακτων παρεμβάσεων νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων των καινοτομιών των τελευταίων ετών που αποδεικνύουν ένα πιο διαρκές νομισματικό στήριγμα για την Ελλάδα.

Παράλληλα, η απόκτηση από την Ελλάδα της επενδυτικής βαθμίδας έχει ενισχύσει τη σταθερότητα της στήριξης του Ευρωσυστήματος για τα ελληνικά χρεόγραφα.

Ακόμη, ο δείκτης χρέους της γενικής κυβέρνησης και το έλλειμμα βρίσκονται σε τροχιά βελτίωσης τα τελευταία χρόνια, υποστηριζόμενα από την οικονομική ανάκαμψη, τον αυξημένο πληθωρισμό και την εκ νέου επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος.

Επίσης, οι πολιτικές διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων περιόρισαν τα υψηλά ποσοστά μη εξυπηρετούμενων δανείων, ενίσχυσαν τη σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος και ενίσχυσαν τις επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα, μετριάζοντας τις δυσχέρειες που συνδέονται με τις αδυναμίες του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και αντισταθμίζοντας τις ιστορικά χαμηλές ιδιωτικές επενδύσεις.

Ανάπτυξη

Η Scope αναμένει ότι η ελληνική οικονομία θα παρουσιάσει ισχυρή ανάπτυξη 2,2% το 2024 και 2,3% το 2025, έναντι 2,1% το 2023. Η κατανάλωση των νοικοκυριών αναμένεται να παραμείνει σε καλά επίπεδα, εν μέσω επιβραδυνόμενων πληθωριστικών πιέσεων και ενίσχυσης της αγοράς εργασίας, ενώ η πρόσφατη χαλάρωση των όρων χρηματοδότησης θα στηρίξει την ανάκαμψη των επενδύσεων. Ένα ευνοϊκότερο εξωτερικό περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένης της ανάκαμψης της ζήτησης από τους ευρωπαίους εμπορικούς εταίρους, αναμένεται επίσης να στηρίξει τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης.

Ο λόγος του χρέους προς το ΑΕΠ αναμένεται να μειωθεί σε περίπου 140% έως το 2028 (από 160% που εκτιμάται στο τέλος του 2023), υποστηριζόμενος από διατηρήσιμα πρωτογενή πλεονάσματα κατά τα επόμενα έτη, αντισταθμίζοντας σε μεγάλο βαθμό την παράλληλη αύξηση της επιβάρυνσης από την καταβολή τόκων.

Η πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελλάδας εξακολουθεί να περιορίζεται από:

Αρχικά, από το αυξημένο κρατικό χρέος, το οποίο είναι ευάλωτο σε πιθανή επανεκτίμηση του ρίσκου από τις αγορές. Η σταδιακή αποδυνάμωση της ευνοϊκής διάρθρωσης του χρέους ενδέχεται να αποτελέσει πρόκληση μεσοπρόθεσμα, καθώς η Ελλάδα εκδίδει ομόλογα στιςSCOPE R αγορές, που αυξάνουν το μέσο κόστος χρηματοδότησης, μειώνουν τον χρονικό ορίζοντα αποπληρωμής και σταδιακά αυξάνοντας το ποσοστό του χρέους που ελέγχεται από τον ιδιωτικό τομέα αντί του δημόσιου. Αυτή η μετάβαση του χρέους από τον δημόσιο τομέα στον ιδιωτικό επιταχύνεται και από την ποσοτική σύσφιξη της ΕΚΤ.

Δεύτερον, παραμένουν οι αδυναμίες του τραπεζικού τομέα.

Τέλος, δομικές-οικονομικές αδυναμίες, όπως οι μέτριες προοπτικές ανάπτυξης μεσοπρόθεσμα, η υψηλή (αν και έντονα μειούμενη) ανεργία και οι μακροπρόθεσμες περιβαλλοντικές προκλήσεις συνιστούν περιορισμούς ως προς την πιστοληπτική αξιολόγηση.

Οι μακροπρόθεσμες αξιολογήσεις/προοπτικές θα μπορούσαν να αναβαθμιστούν εάν, κατά μόνας ή συνολικά:

i) η ονομαστική ανάπτυξη και η δημοσιονομική εξυγίανση διατηρήσουν μια ισχυρή και διαρκή πτωτική πορεία του δημόσιου χρέους μεσοπρόθεσμα.

ii) περιοριστούν περαιτέρω οι κίνδυνοι του τραπεζικού τομέα μέσω της ενίσχυσης της τραπεζικής κεφαλαιοποίησης, της περαιτέρω μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων ή/και του περιορισμού των δεσμών κράτους-τραπεζών και/ή

iii) οι διαρθρωτικές-οικονομικές και εξωτερικές ανισορροπίες μειωθούν, αυξάνοντας τη μεσοπρόθεσμη αναπτυξιακή δυναμική και ενισχύοντας τη μακροοικονομική βιωσιμότητα.

Αντίθετα, οι αξιολογήσεις/προοπτικές θα μπορούσαν να υποβαθμιστούν εάν, κατά μόνας ή συνολικά:

i) μειωνόταν σημαντικά η στήριξη του Ευρωσυστήματος προς το ελληνικό χρέος.

ii) οι δημοσιονομικές πολιτικές παραμείνουν χαλαρές για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ή επέλθει μια σοβαρή οικονομική ύφεση, εμποδίζοντας ή αντισρέφοντας την τρέχουσα τροχιά μειώσεων του λόγου δημόσιου χρέους

iii) οι κίνδυνοι του τραπεζικού τομέα ενταθούν εκ νέου, αυξάνοντας τον κίνδυνο παγίωσης των υποχρεώσεων που επηρεάζουν τον προϋπολογισμό και/ή

iv) η βιωσιμότητα της μακροοικονομικής ανάπτυξης εξασθενήσει ή/και αυξηθούν οι μακροοικονομικές ανισορροπίες του εξωτερικού τομέα.

Το 2023, η Scope Ratings έγινε αποδεκτή ως νέο εξωτερικό ίδρυμα αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Ειδικότερα, στις 2 Νοεμβρίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ αποφάσισε να αποδεχθεί τον οργανισμό αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας Scope Ratings GmbH (Scope Ratings) ως νέο εξωτερικό ίδρυμα αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας (ECAI) για τους σκοπούς του Πλαισίου Πιστοληπτικής Αξιολόγησης του Ευρωσυστήματος (ECAF).

Διαφημιστείτε εδώ
Latest news
BUSINESS
LIFE STYLE