27.5 C
Athens
Σάββατο, 25 Μαΐου, 2024

Διαφημιστείτε εδώ

Νέος Αναπτυξιακός: Σε 60 μέρες θα εγκρίνονται οι νέες επενδύσεις από 670 πριν

Ριζικές αλλαγές φέρνει στη διενέργεια νέων επενδυτικών σχεδίων ο καινούριος αναπτυξιακός νόμος, ο οποίος στοχεύει στη διατήρηση κι ενίσχυση των ισχυρών τάσεων ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας όπως έχουν παρατηρηθεί σύμφωνα και με τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Όπως επισημάνθηκε από τον αναπληρωτή υπουργό Ανάπτυξης, Νίκο Παπαθανάση, στα πλαίσια ενημερωτικής συνάντησης υπό την αιγίδα της Eurobank, στόχος του νέου νόμου είναι να επιταχύνει την έγκριση επενδύσεων ώστε αυτή να πραγματοποιείται σε διάστημα 60 ημερών από 670 που ήταν προ διετίας. Προβλέπεται επίσης, σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης του ελέγχου από πλευράς κράτους εντός 45 ημερών, η μεταφορά του σχετικού φακέλου σε ορκωτό ελεγκτή που υποχρεούται για την επίσπευση της διαδικασίας να στείλει αξιολόγηση μέσα σε 10 ημέρες. Η αμοιβή των ορκωτών για την αξιολόγηση θα καλύπτεται από την πολιτεία και για τον έλεγχο του προγράμματος από τον εκάστοτε επενδυτή.

Πλέον κατά την πραγμάτωση του επιχειρηματικού σχεδίου γίνεται μόνο μία δηλωτική πράξη με τη συνεισφορά ορκωτού ελεγκτή για επενδύσεις ύψους πάνω από 700.000 ευρώ, ενώ λιγότερα επενδυτικά σχέδια θα αποστέλλονται στις περιφέρειες καθώς ποσά άνω του 1 εκατ. ευρώ κατευθύνονται στην Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων για να εγκριθούν εντός 60 ημερών.

Ο νέος Αναπτυξιακός φιλοδοξεί να ενισχύσει αναλογικά περισσότερο την περιφέρεια σε σχέση με τα μεγάλα αστικά κέντρα (Αθήνα-Θεσσαλονίκη), προκειμένου να ανασχέσει τη μείωση του κατά κεφαλήν εισοδήματος που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της δεκαετούς οικονομικής κρίσης.

Βασικός κανόνας της διαδικασίας είναι το γεγονός ότι ένα επενδυτικό σχέδιο πραγματοποιείται λόγω της ενίσχυσης που προβλέπεται μέσω του Αναπτυξιακού. Για αυτό και προβλέπεται πως στην περίπτωση που κάποιος έχει ξεκινήσει να υλοποιεί δαπάνες προτού υποβάλει την αίτησή του, απεντάσσεται το πρόγραμμά του. Δεν πρέπει να πραγματοποιείται καμία δαπάνη πριν την υποβολή.

Μια από τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου που αναμένεται να ψηφιστεί σύντομα είναι να λυθούν οι καθυστερήσεις που επικρατούσαν στις περιφέρειες σε συνδυασμό και με διατάξεις επίσπευσης που αποτελούν κομμάτι του πρόσφατα ψηφισθέντα νόμου για τις Στρατηγικές Επενδύσεις.

Σχετικά με τα ποσά των επενδύσεων, για τις μικρές επιχειρήσεις η επένδυση θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 250.000 ευρώ, για τις μεσαίες τουλάχιστον 500.000 ευρώ και για τις μεγάλες τουλάχιστον 1 εκατ. ευρώ. Όλες οι προαναφερθείσες περιπτώσεις μπορούν να συνδυαστούν και με το Ταμείο Ανάκαμψης. Η ιδιωτική συμμετοχή μπορεί επιπροσθέτως να είναι με δάνειο, αρκεί αυτό να μην εμπεριέχει κρατική ενίσχυση. Αυτό σημαίνει επί της ουσίας ότι εάν υπάρχει στα σκαριά μία επένδυση του 1 εκατ. ευρώ και λάβει κάποιος δάνειο 400.000 από το ταμείο Ανάκαμψης, η διαφορά μεταξύ του σχεδόν μηδενικού επιτοκίου και του επιτοκίου αναφοράς υπολογίζεται ως κρατική ενίσχυση. Εάν δηλαδή κάποιος λάβει το 50% (τις 500.000 από το 1 εκατ. ευρώ της επένδυσης) στο σχέδιο και πρόκειται για μεγάλη επιχορήγηση, θα το λάβει ως φορολογική απαλλαγή. Εάν πάρει δάνειο ο υπολογισμός της κρατικής ενίσχυσης θα αφαιρεθεί από τη φορολογική απαλλαγή. Έτσι, εάν το όφελος από το επιτόκιο είναι στις 200.000, το ποσό αυτό θα αφαιρεθεί από τις 500.000 επομένως θα μπορεί κάποιος να πάρει τις 300.000 με φοροαπαλλαγή και τα υπόλοιπα από τη διαφορά του μηδενικού επιτοκίου και του επιτοκίου αναφοράς.

Σε ό,τι αφορά τις αυξήσεις στην επιχορήγηση σχετικά με τα δεδομένα που ίσχυαν προηγουμένως, για τις μεγάλες επιχειρήσεις που λάμβαναν 30% επιχορήγηση πλέον το ποσοστό μπορεί να αγγίξει το 50% και αφορά οντότητες με περισσότερους από 250 εργαζόμενους και τζίρο πάνω από 73 εκατ. ευρώ. Η μεσαία επιχείρηση από το 10% μπορεί να αγγίξει το 60% και ως τέτοια λογίζεται κάθε επιχειρηματική οντότητα με τζίρο άνω των 10 εκατ. ευρώ και περισσότερους από 50 εργαζόμενους. Σε ό,τι αφορά τη μικρή επιχείρηση το αντίστοιχο ποσοστό της επιχορήγησης θα ανέλθει από το 50% στο 70% με την προϋπόθεση να έχει τζίρο μεγαλύτερο των 2 εκατ. ευρώ και λιγότερους από 50 εργαζόμενους.

Επίσης υπάρχουν συμπληρωματικές δράσεις για τις οποίες χρειάζεται αρχικό επιχειρηματικό σχέδιο. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι κάποιος μπορεί να υλοποιήσει μία περιβαλλοντική βελτίωση στην επιχείρησή του ή και μία ενέργεια έρευνας και ανάπτυξης ή κατάρτισης του προσωπικού, όπου η διαδικασία υποβολής αίτησης επιχορήγησης δεν διαφέρει από την διαδικασία υποβολής ενός αρχικού επενδυτικού σχεδίου. Ωστόσο μία μεγάλη επιχείρηση που κάνει ενεργειακή αναβάθμιση ή κατάρτιση, θα πρέπει να παρουσιάζει ένα αντίστοιχο σχέδιο της δυναμικής που διατηρεί ως επιχείρηση.

Προβλέπονται επιπροσθέτως φοροαπαλλαγές για μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις. Για τους ομίλους επιχειρήσεων εάν η δραστηριότητα της μικρής επιχείρησης δεν σχετίζεται με την βασική δραστηριότητα του ομίλου, ένας όμιλος δικαιούται επιχορήγησης, εάν όμως σχετίζεται η δραστηριότητα της επιχείρησης αυτής ενσωματώνεται στον όμιλο. Εάν για παράδειγμα υπάρχει μία μεγάλη επιχείρηση μικροηλεκτρονικής που θέλει να δραστηριοποιηθεί στην αγροδιατροφή, μπορεί να αναπτύξει τη δεύτερη δραστηριότητα, λαμβάνοντας επιχορήγηση γιατί δεν σχετίζεται με τη βασική της δραστηριότητα. Επίσης υπάρχει περίπτωση με βάση τη μετοχική συμμετοχή να επιχορηγηθεί η μικρή δραστηριότητα και να μην ενσωματωθεί στην δραστηριότητα του ομίλου.

Ο εκάστοτε ενδιαφερόμενος μπορεί πάντα σύμφωνα με τις διατάξεις να λάβει επιχορήγηση σε συνδυασμό χρηματοδοτικής μίσθωσης καθώς και μέσα από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης ή και με ιδιωτικό δάνειο από το τραπεζικό σύστημα. Σε κάθε περίπτωση η συμμετοχή στο Ταμείο Ανάκαμψης είναι συμβατή και με συμμετοχή στον Αναπτυξιακό Νόμο.

Ο νέος αναπτυξιακός έχει περισσότερο θεματική στόχευση, δημιουργώντας 13 καθεστώτα ούτως ώστε η πολιτεία να αναδείξει τομείς επιχειρηματικότητας που θεωρεί αποτελεσματικούς για την οικονομία.

Οι επενδυτικοί τομείς που περιλαμβάνονται είναι:

– Ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός επιχειρήσεων

– Έρευνα και εφαρμοσμένη καινοτομία

– Πράσινη μετάβαση και περιβαλλοντική αναβάθμιση επιχειρήσεων

– Νέο επιχειρείν

– Δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση

– Αγροδιατροφή–Πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων-Αλιεία

– Ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων

– Μεταποίηση – εφοδιαστική αλυσίδα

– Επιχειρηματική εξωστρέφεια

– Επιχειρηματικότητα 360º

– Εναλλακτικές μορφές τουρισμού

– Ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας

– Μεγάλες επενδύσεις

Διαφημιστείτε εδώ
Latest news
BUSINESS
LIFE STYLE