24.4 C
Athens
Παρασκευή, 24 Μαΐου, 2024

Διαφημιστείτε εδώ

Moody’s: Η τραγική κατάσταση της δικαιοσύνης, βασική αιτία  για το νέο “οχι” στην επενδυτική βαθμίδα. Ολη η έκθεση

Νέο “οχι” σε αναβάθμιση στην επενδυτιή βαθμίδα εισέπραξε για μια ακόμη φορά η χώρα απο τον κουφαίο διεθνή οίκο αξιολογηση Moody’s.

Ενας απο τους βασικούς λόγους παραμένει η ελληνική δικαιοσύνη και οι μεγάλες  καθυστερήσεις που σημειώνονται στην εκδοση των αποφάσεων. Αυτό συμβαίνει , ιδιαίτερα σε αστικές και οικονομικής σημασίας υποθέσεις. Ο νέος υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης  δειχνει να βαλτώνει, υπο τις πιέσεις διαφόρων συνδικαλιστικών ομάδων,  και να καθυστερεί χαρακτηριστικά να βάλει βαθιά το μαχαίρι στο κόκαλο των καθυστερήσεων.

Σχεδόν 9 μήνες απο την ορκομωσία του  κου Φλωρίδη, οι καθυστερήσεις παραμένουν στο ύψος τους, χωρίς να έχει λάβει κανένα ουσιαστικό μέτρο ελέγχου και αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των δικαστών και της ταχύτητα που εκδίδουν τις αποφάσεις

Ο διεθνής οίκος αξιολόγησης Moody’s, διατήρησε αμετάβλητη  την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας στην κατηγορία Ba1, η οποία βρίσκεται ένα «σκαλοπάτι» κάτω από την επενδυτική βαθμίδα.

Moody’s: αμετάβλητες οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας

Παράλληλα, διατήρησε αμετάβλητες τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας (stable outlook).

Η Moody’s παραμένει ο μοναδικός οίκος αξιολόγησης που διατηρεί την πιστοληπτική ικανότητα της χώρας σε μη επενδυτική βαθμίδα.

Η Moody’s αναφέρει στην έκθεσή της το σοβαρό πρόβλημα της ελληνικής διακιοσύνης, που παραμένει ανεπίλυτο, αλλά και  το μεγάλο έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. δεδομένου του μεγέθους και της σημασίας τομέων όπως ο τουρισμός και η ναυτιλία. Η  οικονομία είναι ευάλωτη σε εξωτερικούς κλυδωνισμούς, τονίζει ο οικος και περαιτέρω βελτιώσεις όσον αφορά την οικονομική ανθεκτικότητα μέσω της διεύρυνσης της εξαγωγικής βάσης θα χρειαστούν χρόνο.

Χρειάζεται εφαρμογή μεταρρυθμίσεων

Όπως εκτιμά η Moody’s, στην αναβάθμιση της οικονομίας θα μπορούσε να συμβάλει η συνέχιση της οικονομικής πολιτικής και της δέσμευσης για δημοσιονομική εξυγίανση, σε συνδυασμό με την επιτυχή εφαρμογή των υπόλοιπων μεταρρυθμίσεων, ιδίως στο δικαστικό σύστημα, που θα οδηγούσαν σε μεγαλύτερη ανθεκτικότητα σε εξωτερικούς κλυδωνισμούς, ταχύτερη από την αναμενόμενη βελτίωση της δημοσιονομικής ευρωστίας και την επεξεργασία των μη εξυπηρετούμενων δανείων και θα στήριζαν μια υψηλότερη αξιολόγηση.

Επιπλέον, μια ταχύτερη αλλαγή στην οικονομική δομή της Ελλάδας που συμβάλλει στη βελτίωση της οικονομικής ανθεκτικότητας θα ήταν θετική για την πιστοληπτική ικανότητα.

Περαιτέρω βελτιώσεις στον τραπεζικό τομέα, μειώνοντας τη μεταβλητότητα της κερδοφορίας και φέρνοντας την ποιότητα του ενεργητικού και τους δείκτες κεφαλαιοποίησης πιο κοντά στο μέσο όρο της ζώνης του ευρώ θα ήταν επίσης πιστωτικά θετικές.

Αντιθέτως, επιδείνωση της πιστοληπτικής της ικανότητας θα μπορούσε να προκύψει από μια αντιστροφή της πολιτικής που παρατηρήθηκε τα τελευταία χρόνια ή από ενδείξεις ότι οι μεταρρυθμίσεις του παρελθόντος δεν αποδίδουν την αναμενόμενη ώθηση στην ανάπτυξη και τη δημοσιονομική θέση της χώρας, επιβαρύνοντας το επιχειρηματικό κλίμα και τις επενδύσεις.

Ενδείξεις ότι είναι πιθανή μια διαρκής, ουσιαστική επιδείνωση της δημοσιονομικής θέσης της γενικής κυβέρνησης, ενδεχομένως σε συνδυασμό με μια απότομη επιδείνωση της υγείας του τραπεζικού τομέα, θα προκαλούσαν αρνητική δράση αξιολόγησης.

Μια κλιμάκωση της γεωπολιτικής κατάστασης στην Ευρώπη με τη συμμετοχή του ΝΑΤΟ θα οδηγούσε επίσης πιθανότατα σε πτωτικές πιέσεις στην αξιολόγηση.

Όσον αφορά στη σημερινή της απόφαση να διατηρήσει αμετάβλητη τόσο την πιστοληπτική ικανότητα όσο και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, ο διεθνής οίκος αναφέρει ότι στηρίζεται σε ένα σταθερό ιστορικό μεταρρυθμίσεων, το οποίο έχει οδηγήσει σε ορατές βελτιώσεις των θεσμών και της διακυβέρνησης, σε ισχυρότερες επενδύσεις και σε έναν υγιέστερο τραπεζικό τομέα.

Πολύ υψηλό το χρέος σε σχέση με το ΑΕΠ

Ωστόσο, παρά την αναμενόμενη μεγάλη μείωση, το χρέος σε σχέση με το ΑΕΠ θα παραμείνει πολύ υψηλό. Τούτου λεχθέντος, η ευνοϊκή διάρθρωση του χρέους και το μεγάλο ταμειακό απόθεμα αποτελούν σημαντικά εξισορροπητικά στοιχεία.

Η ελληνική οικονομία έχει αντέξει ικανοποιητικά την ενεργειακή κρίση, και τα σημαντικά κεφάλαια της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και οι ιδιωτικές επενδύσεις θα στηρίξουν την ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια. Μαζί με τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων, αυτό θα συμβάλει στην άνοδο της δυνητικής ανάπτυξης και θα αντισταθμίσει σε κάποιον βαθμό τις αρνητικές επιπτώσεις από τα δυσμενή δημογραφικά στοιχεία.

Διαφημιστείτε εδώ
Latest news
BUSINESS
LIFE STYLE