21.5 C
Athens
Δευτέρα, 22 Απριλίου, 2024

Διαφημιστείτε εδώ

Eurobank Equities: “Βλέπει” 1.622 μονάδες με νέο “ράλι” στο Χρηματιστήριο το 2024. Ποιες είναι οι top επιλογές

Νέο “ράλι” βλέπει στο χρηματιστήριο η Eurobank Equities η οποία κάνει λόγο για πιθανή κατάταξη της αγοράς σε ανεπτυγμένη.

Η Eurobank Equities «βλέπει» περιθώρια ανόδου έως και 21% με στόχο να φτάσει ο Γενικός Δείκτης τις 1.622 μονάδες.

Μετά τις ισχυρές αποδόσεις που καταγράφηκαν κατά το περσινό έτος, πρόσφατα προέκυψε ένα ζήτημα σχετικά με το τι θα μπορούσε να αποτελέσει τον επόμενο «οδηγό» ανόδου.

Κατά τη Eurobank Equities, το 2024 αναμένεται να αποτελέσει είναι έτος «δύναμης και καλής τύχης» (γνωστός και ως «Έτος του Δράκου») για τις ελληνικές μετοχές, με βάση:
  1. ένα υγιές μακροοικονομικό πλαίσιο, με το ελληνικό ΑΕΠ να αναμένεται να ενισχυθεί με ποσοστό άνω του 2%, που αποτελεί ένα ισχυρό αναπτυξιακό προφίλ σε σύγκριση με την υπόλοιπη Ευρώπη,
  2. τη συνεχή διατήρηση της δημοσιονομικής πειθαρχίας (πρωτογενές πλεόνασμα άνω του 2%),
  3. την ευνοϊκή δυναμική του χρέους,
  4. την περαιτέρω συμπίεση των spreads μετά την ένταξη των ελληνικών κρατικών τίτλων στους δείκτες ομολόγων επενδυτικής βαθμίδας, μετά την τελευταία αναβάθμιση από τη Fitch,
  5. τα άκρως ελκυστικά επίπεδα αποτιμήσεων τόσο σε απόλυτη όσο και σε σχετική βάση, με τις μετοχές εκτός των χρηματοοικονομικών να διαπραγματεύονται με εκτιμώμενο δείκτη EV/EBITDA για το επόμενο έτος στο 6x περίπου (ήτοι με discount 15% περίπου έναντι του ιστορικού μέσου τους και άνω του 20% έναντι των ευρωπαϊκών μη χρηματοοικονομικών) και τις ελληνικές τράπεζες με δείκτη P/E στο 5x – 6x και P/TBV, στο 0,7x, δηλαδή με discount 15% περίπου έναντι των αντίστοιχων τραπεζών της ευρωπαϊκής περιφέρειας.

Όπως αναφέρει η Eurobank Equities, το 2023 κυριάρχησε ως θέμα η επιστροφή της Ελλάδας στην επενδυτική βαθμίδα.

Το 2024 το κυρίαρχο θέμα αναμένεται να είναι η πιθανή ένταξη του Χρηματιστηρίου σε «watch list» για αναβάθμιση σε ανεπτυγμένη αγορά οι αξιολογήσεις διενεργούνται συνήθως τον Ιούνιο).

Η Ελλάδα ξεπέρασε το πρώτο εμπόδιο (ανάκτηση επενδυτικής βαθμίδας), ενώ σημειώνει πρόοδο στις απαιτήσεις μεγέθους (για παράδειγμα στο float), ειδικά μετά τη διενέργεια των πρόσφατων placements και τα IPOs.

Η τελική απόφαση θα λάβει υπόψη τη διαβούλευση με τους επενδυτές και ως εκ τούτου, η αναβάθμιση θα υλοποιηθεί το συντομότερο το 2025. Ωστόσο, από άποψη trading – valuation, οι αναλυτές αναμένουν από τους επενδυτές να αρχίσουν να προεξοφλούν και να τοποθετούνται ήδη με βάση αυτό από φέτος. «Αν και η αναταξινόμηση παρουσιάζει μια διαφοροποιημένη προοπτική, με το τελικό αποτέλεσμα μεσοπρόθεσμα να εξαρτάται από την ισορροπία μεταξύ πιθανών εισροών από active funds και εκροών από passive funds, πιστεύουμε ότι το «story» σε βραχυπρόθεσμη βάση και πριν την αναβάθμιση θα είναι θετικό, έχοντας κατά νου ότι οι ελληνικές μετοχές εξακολουθούν να ενσωματώνουν ένα «gap» απόδοσης άνω των 2,5 ποσοστιαίων μονάδων, υψηλότερο από τις αντίστοιχες στην Ευρώπη. Αυτό αντιστοιχεί σε δυνατότητα re – pricing έως και 30% περίπου, βάσει των εκτιμήσεών μας, στηρίζοντας έτσι το επόμενο σκέλος ανόδου καθώς οι ελληνικές μετοχές αναπροσαρμόζονται σε επίπεδα πιο κοντά στις αντίστοιχες ανεπτυγμένες αγορές».

Eurobank Equities: “Βλέπει” και τις 1622 μονάδες – οι top επιλογές

Σε bottom – up ανάλυση, η Eurobank Equities «βλέπει» περιθώρια ανόδου έως και 21% για το Χρηματιστήριο Αθηνών (στόχος 1.622 μονάδες), στη βάση ενός μείγματος re – rating και αύξησης της κερδοφορίας (αύξηση EBITDA κατά 9% για τις εισηγμένες που καλύπτει εκτός διυλιστηρίων). Καθώς οι ελληνικές μετοχές όχι μόνο κλείνουν τη διαφορά σε επίπεδο ROE έναντι των ευρωπαϊκών, αλλά προσφέρουν πλέον και premium αποδόσεις, οι αναλυτές εκτιμούν ότι το re – rating είναι εξασφαλισμένο και θα ενισχύσει την επίδραση των σταδιακών ροών.

Ο στόχος που θέτουν αντιστοιχεί σε ERP (equity risk premium – στο 6,2%, ακόμη υψηλότερο από το τρέχον ERP που είναι ενσωματωμένο στις ευρωπαϊκές μετοχές (περίπου στο 5,5%).

Διαφημιστείτε εδώ
Latest news
BUSINESS
LIFE STYLE